กมุท

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะมุด

    แบบ

    น.

    บัว เช่น ส่งดวงกมุทให้กัณหา (ม. คำหลวง มัทรี).

    (ป., ส. กุมุท ว่า บัวสายดอกขาว).