กมณฑลาภิเษก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะมนทะ-

    แบบ

    น.

    หม้อนํ้าสรง เช่น อนนเต็มในกมณฑลาภิเษก (ม. คำหลวง มหาราช).

    (ป., ส. กมณฺฑลุ ว่า หม้อนํ้า + ส. อภิเษก ว่า การรด, การประพรมน้ำในพิธีการ).