กปิตัน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    กัปตัน, นายเรือ

  • หัวหน้าหมู่ชน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กปิตัน (RID) n.
    captain