กปณา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะปะนะ, กะปะนา

    ว.

    อนาถา, ไร้ญาติ, น่าสงสาร, (กลอน) เขียนเป็น กปนา ก็มี เช่น แม้มนุษยกปนาจำนง ขอสิ่งประสงค์ประสาททาน (ม. คำหลวง มัทรี).

    (ป. กปณ ว่า กำพร้า อนาถา, ไร้ญาติ, ยากไร้, น่าสงสาร).