กบ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกด ว่า มาตรากบหรือแม่กบ.

 • น.

  ชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ในสกุล Rana วงศ์ Ranidae ลำตัวสั้นป้อมมีขนาดต่าง ๆ กัน ขาคู่หลังใหญ่และยาวกว่าขาคู่หน้า ตีนแบนมีพังผืดติดเป็นพืด เมื่อโตเต็มที่ไม่มีหาง กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว เมื่อยังเป็นตัวอ่อนมีหาง อยู่ในน้ำเรียกว่า ลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไป แล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว เรียกว่า กบจำศีล เช่น กบนา [ Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) หรือ R. rugulosus (Wiegmann)].

 • ดู คางคก ๒.

 • น.

  เครื่องมือช่างไม้สำหรับไสไม้ ขูดปอกหน้าไม้เพื่อลบคลองเลื่อยให้เรียบ ให้เป็นราง หรือลอกบัว มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบังใบ กบบัว

 • อุปกรณ์ใช้เหลาดินสอ.

 • น.

  ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.

 • ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิดหนึ่งในสกุล Geodorum วงศ์ Orchidaceae หัวมีลักษณะเหมือนกบ เชื่อกันว่าใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันได้, ข้าวอังกุลี ก็เรียก.

 • ว.

  เต็มมาก, เต็มแน่น, เช่น ข้าวกบหม้อ มะพร้าวมีลูกกบคอ เลือดกบปาก.

 • ก.

  ประกบ.

 • น.

  สลักทำด้วยไม้ ใส่ลงในร่องตรงกลางไม้ธรณี สำหรับขัดเชิงบานประตูและหน้าต่างเมื่อปิดเข้าหากัน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กบ (RID) X
  filled
  overflowing
  full
  overbrimed
 2. กบ v.
  fill almost to overflowing
  overfill
  fill full
 3. กบ (RID) v.
  splice
 4. กบ (FRUCTUS,RID) n.
  Kop
 5. กบ (RID) n.
  Geodorum
 6. กบ (RID) n.
  wooden wedge
 7. กบ (RID) n.
 8. กบ (RID) n.
  planing machine
  carpenter's plane
 9. กบ (CULINA,REPTIL,RID,PRODUCT (aliment),ZOOL) n.
  frog
  Anura
  toad
  Rana