กบในกะลาครอบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก.