กบี่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะ-

    น.

    ลิง, นิยมเขียนเป็น กระบี่.

    (ป., ส. กปิ).