กบิล

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะบิน

  แบบ

  น.

  ลิง.

  (ส. กปิล).

 • กะบิน

  น.

  ระเบียบ, แบบ, ทาง, เช่น กบิลความ

  (เทียบ ฮ. กปิล ว่า ชนิด,จำพวก, ตระกูล).

 • วิธีการ เช่น ลงโทษตามกบิลเมือง

  (เทียบ ฮ. กปิล ว่า ชนิด,จำพวก, ตระกูล).

 • กระบวน, หมู่, เช่น กบิลไม้

  (เทียบ ฮ. กปิล ว่า ชนิด,จำพวก, ตระกูล).

 • บรรดา เช่น กบิลว่าน, คำนี้บางทีเขียนเป็น กะบิล กระบิล ระบิล.

  (เทียบ ฮ. กปิล ว่า ชนิด,จำพวก, ตระกูล).