กน

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด ว่า มาตรากนหรือแม่กน.

 • โบ

  ก.

  มัว, คอย, เฝ้า, เช่น จะกนกินแต่นํ้าตาอนาทร (นิ. ลอนดอน).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กน ((THA),RID,GRAMMA) n.
  [the fourth of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-n" sound at the end of a syllable, a live ending ]