กนิษฐ-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะนิดถะ-, กะนิด

    ว.

    “น้อยที่สุด”, (ราชา) ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐภคินี หมายถึง น้องสาว, ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐภาดา หมายถึง น้องชาย, ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐา หมายถึง น้องสาว.

    (ส.; ป. กนิฏฺ).