กนิษฐา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กลอน

  น.

  น้องสาว

  (ส.).

 • ราชา

  น้องสาว

  (ส.).

 • นิ้วก้อย

  (ส.).

 • ใช้ว่า พระกนิษฐา.

  (ส.).