กถิกาจารย์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะถิกาจาน

    แบบ

    น.

    อาจารย์ผู้กล่าว.

    (ป., ส. กถิก + ส. อาจารฺย).