กถามุข

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง, ข้อความนำเรื่อง.

    (ป.; ส. -มุข ว่า หน้า).