กตัญญู

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะตัน-

    ว.

    ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที.

    (ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้).