กตัญญุตา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะตัน-

    น.

    ความกตัญญู, ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำให้, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวทิตา.

    (ป.).