กดขาว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กดเหลือง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กดเหลือง