กฐินัตถารกรรม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กะถินัดถาระกำ

    น.

    การกรานกฐิน.

    (ป. กน + อตฺถาร + ส. กรฺม).

  • ดู กฐิน, กฐิน-.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฐิน