กฎแห่งกรรม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กฎว่าด้วยกรรมและผลแห่งกรรมที่ผู้กระทำจักต้องได้รับ.