กฎเกณฑ์

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กฎเกณฑ์ (LEGIS,RID) n.
  order
  measure
  system
  method
  set of regulations
  code of conduct
  criterion
  standard
  edict
  guideline
  rule
  regulation
  principle