กฎเกณฑ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.