กฎมณเทียรบาล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    กฎมนเทียรบาล.