กฎธรรมชาติ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ความเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย.