กช

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กด, กดชะ-

    กลอน; ตัดมาจาก บงกช

    น.

    ดอกบัว เช่น ดุจบัวอันบานชู กชกรรณิกามาศ (สมุทรโฆษ), โดยมากใช้เข้าคู่กับคำ กร เป็น กรกช เช่น กรกชชุลีคัล (อิเหนาคำฉันท์).

    (ป. ปงฺกช).