กช-

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กด, กดชะ-

  กลอน; ตัดมาจาก บงกช

  น.

  ดอกบัว เช่น ดุจบัวอันบานชู กชกรรณิกามาศ (สมุทรโฆษ), โดยมากใช้เข้าคู่กับคำ กร เป็น กรกช เช่น กรกชชุลีคัล (อิเหนาคำฉันท์).

  (ป. ปงฺกช).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กช- (RID) pref.
  lotus