กงเต๊ก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของนักบวชนิกายจีนและญวน มีการสวดและเผากระดาษที่ทำเป็นรูปต่าง ๆ มีบ้านเรือน คนใช้ เป็นต้น.

    (จ. ว่า บุญคุณ).