กงสี

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ของกองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่ง ๆ, หุ้นส่วน, บริษัท.

  (จ. กงซี ว่า บริษัททำการค้า, กิจการที่จัดเป็นสาธารณะ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กงสี (LEGIS,ECONO,IMP(CHN),RID) n.
  company
  firm
  ring
  cartel
  combine
  pool
  corporation
  family business
  joint-stock company