กงข้าง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กงที่ตรึงข้างไม่ถึงท้องเรือสลับกับกงวาน.