กงการ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    น.

    กิจการ, หน้าที่, ธุระ, เช่น กงการอะไรของคุณ ไม่ใช่กงการของฉัน.