กก

Перевод слова на русский язык

15

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เรียกคำหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกด ว่า มาตรากกหรือแม่กก.

 • น.

  โคน เช่น กกไม้, ต้น เช่น กกขา, ลำต้น เช่น กกเสา.

 • น.

  ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชื้นแฉะ ชนิดลำต้นกลมใช้ทอหรือสานเสื่อ เรียกว่า กกกลมหรือกกเสื่อ ( Cyperus corymbosus Rottb.) ที่ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม เช่น กกลังกา ( C. involucratus Rottb.) กกสามเหลี่ยม [ Actinoscirpus grossus (L. f.) Goetgh. et D.A. Simpson] กกขนากหรือกกกระหนาก ( C. difformis L.).

 • ก.

  แนบไว้กับอก โดยปรกติเป็นอิริยาบถนอน เช่น กกกอด กกไข่ กกลูก, โดยปริยายหมายความว่า เก็บนิ่งไว้นานเกินควร เช่น เอาเรื่องไปกกไว้.

 • ก.

  ตัด, บั่น, เช่น กกกิ่ง กกยอด.

 • น.

  ซอกด้านในหรือซอกด้านหลังของบานประตูหรือหน้าต่าง, ถ้าเป็นด้านหลังของแผ่นบานประตู เรียกว่า กกประตู, ถ้าเป็นด้านหลังของแผ่นบานหน้าต่าง เรียกว่า กกหน้าต่าง.

 • ดู กาฮัง.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กาฮัง