กกเสา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนของเสาที่อยู่ติดกับพื้นเรือน เช่น นั่งพิงกกเสา.